Juridische zaken

Bekijk hier onze tips en adviezen

Ons team

Onderstaande Tekst BRON – De Rechtspraak:

Juridisch advies

De Rechtspraak kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Wel kunnen wij u vertellen waar u met vragen terecht kunt. Dit doen wij om het zoeken naar dergelijke informatie voor u gemakkelijker te maken. De Rechtspraak is echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie op deze websites.

U heeft verschillende mogelijkheden voor juridische ondersteuning:

Adviesbureau

Verschillende instanties bieden – soms gratis – advies en informatie over juridische zaken. Kijk bijvoorbeeld eens op de volgende websites:

 • Het Juridisch Loket: geeft gratis informatie en advies of verwijst indien nodig door naar een advocaat of andere instantie voor (rechts)hulp.
 • Rechtswinkels: deze zijn vergelijkbaar met het Juridisch Loket, maar u wordt geholpen door rechtenstudenten.
 • Stichting De Ombudsman: beantwoordt juridische vragen op het gebied van consumentenrecht (producten en diensten), gezondheidsrecht, sociale zekerheidsrecht, familie- en jeugdrecht, verzekeringsrecht en onrechtmatige daad en volksverzekeringen.
 • Online advies inwinnen, via Online Rechtswinkel
 • Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs, de NVRA

Ons advies

Voordat er een probleem wordt opgelost speelt zich op de achtergrond veel af. Conflicten tussen liefhebbende maar ook instanties zoals gemeenten, banken, opdrachtgevers, leveranciers, zakelijke partners en zelfs de belastingdienst worden tegenwoordig steeds meer in de Rechtbank opgelost.

Vaak zijn er maar twee partijen die er beter van worden en dat zijn door beide partijen ingehuurde advocaten. Besef daarom waar u aan begint voordat u het zover laat komen, 9 van 10 zaken kunnen onderling worden opgelost. Wanneer u de emotionele kanten van een zaak buiten wegen laat komt u vaak tot een heel andere conclusie. U doet er dan ook goed aan om een buitenstaander naar de zaak te laten kijken. Besef dat daarbij hoge kosten aan verbonden zijn immers een advocaat kost als snel tussen de €150,- en €360,- per UUR.

Voordat U überhaupt deze rechtsgang aangaat adviseren wij U eerst een gesprek aan te gaan met een Mediator of uw Boekhouder / Accountant. De kosten van deze adviseurs zullen sneller tussen de €75,- en €125,- bedragen en deze persoon is vaak al beter op de hoogte van de lopende zaken.

Wij van Mifo Adviesgroep adviseren U dan ook een rechtsbijstandverzekering te hebben om zo de kosten voor u te beperken. Hiervoor kunt U terecht bij www.financecare4you.nl voor meer informatie.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met ons voor al uw vragen.

Advocaat

In procedures bij de rechter kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. En in sommige civiele procedures moet u zich verplicht laten bijstaan door een advocaat. Informatie over de advocatuur (waar vind ik een advocaat, diensten, kosten, etcetera) vindt u bijvoorbeeld op de onderstaande websites:

 • Nederlandse Orde van Advocaten: de site van de beroepsorganisatie voor advocaten bevat algemene informatie over advocatuur en adressen en telefoonnummers van alle advocaten in Nederland.
 • Raad voor rechtsbijstand: mensen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van rechtsbijstand. Op deze site vindt u de criteria om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Een alternatief voor een advocaat kan het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering zijn. Een rechtsbijstand verzekeraar heeft advocaten en juristen in dienst die u kunnen bijstaan in een procedure. Het kan ook zijn dat uw verzekeraar een advocaat voor u regelt.

Met een bestaand juridisch conflict kunt u niet terecht bij een rechtsbijstandverzekeraar. U moet van tevoren een verzekering hebben afgesloten. Er zijn gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraars, maar ook grote verzekeraars bieden rechtsbijstandverzekeringen aan.

Deurwaarder / incassobureau

Als u verwikkeld bent in een procedure bij de kantonrechter, moet u soms gebruik maken van de diensten van een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau. Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Belangen- en consumentenorganisatie

Verschillende belangenorganisaties kunnen advies geven over praktische problemen waar een juridische kant aan zit. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste belangenorganisaties met een link naar hun website.

 • ANWB: behartigt de individuele en collectieve belangen van haar leden op het gebied van vakantie, recreatie, verkeer en vervoer.
 • Woonbond: behartigt de belangen van huurders.
 • Nibud: het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting geeft praktisch advies over het beheren van uw financiën. Bijvoorbeeld handig in het geval van schulden.
 • Consumentenbond: geeft advies aan leden over problemen die betrekking hebben op aangeschafte producten of diensten. De vereniging bemiddelt niet actief en verleent geen rechtsbijstand. De Consumentenbond geeft geen advies op andere rechtsgebieden, zoals arbeids-, verkeers-, erf- of fiscaal recht.
 • Consuwijzer: website van de Consumentenautoriteit waar u algemene informatie vindt over uw rechten als consument. Ingedeeld in hoofdstukken: internet en telecom, energie, vakantie, etcetera.
 • Geschillencommissies: helpen geschillen tussen consumenten en ondernemers op een goedkope, snelle en eenvoudige manier op te lossen. Alle geschillencommissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn.
 • Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden: biedt gratis rechtshulp, advies en informatie biedt aan bijstandsgerechtigden en andere minima op het gebied van sociaal recht en vooral de Algemene bijstandswet (Abw).

Juridische informatie

De onderstaande sites geven algemene juridische informatie.

 • Juridisch woordenboek: Juridisch woordenboek.nl is een gratis woordenboek waarin termen uit de rechtspraak worden uitgelegd en in een context worden geplaatst.
 • Juridisch.nl: Juridisch.nl is een website van samenwerkende advocatenkantoren en juridische adviesbureaus met veel juridische informatie over concrete vraagstukken.
 • Judex.nl: Judex.nl is een juridische startpagina met honderden artikelen, praktijkvoorbeelden en gratis juridische documenten voor de Nederlandse particulier. De site is een samenwerkingsverband van een tiental advocaten, een notaris en een gerechtsdeurwaarder.
  Bovendien kan een rechtszoekende via de advocaten zoekmachine een advocaat bij hem of haar in de buurt vinden.

Bron: http://www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/juridisch-advies/pages/default.aspx