Budgetbeheer

Onze organisatie beheert al jaren de inkomen en uitgaven voor zakelijke cliënten.

Ons team

Wat mag u verwachten van uw uitgavenbeheerder?

 • Tijdens het eerste jaar wordt er als eerste een administratie opgezet waaruit duidelijk blijkt wat uw inkomsten, vaste lasten, uitgaven etc. zijn.
  • Er wordt een schuldenoverzicht gemaakt.
 • Er wordt een plan van aanpak gemaakt hoe er een oplossing kan worden gevonden voor uw specifieke probleem.
 • Nadat u de benodigde volmachten hebt getekend, treedt uw uitgavenbeheerder in contact met al uw schuldenaren en wordt daarvoor uw contactpersoon.
  • Uw vaste lasten worden daar waar nodig en waar mogelijk, gesaneerd.
  • U krijgt zonodig een beperkt budget waarmee u rond zult moeten komen.
  • Samen met uw uitgavenbeheerder werkt u aan een betere en positieve toekomst.

Uw uitgavenbeheerder kan geen wonderen verrichten maar heeft door de tijd heen een goede naam opgebouwd bij vele (officiële) instanties en bedrijven. Hierdoor zullen schuldenaren eerder bereid zijn tot een betalingsregeling te komen, of u het voordeel van de twijfel te geven. Uw uitgavenbeheerder is vanuit uw kant geïnformeerd hoe u in financiële nood bent geraakt. Pas op het moment van contact met uw schuldenaren komt hun verhaal naar voren. Het is dan ook mogelijk dat een aantal schuldenaren niet bereid zijn tot een regeling. Ook daar zullen we mee om moeten gaan.

U gaat een zware tijd tegemoet met als doel het tij te keren, en slechtere tijden te voorkomen. Uw uitgavenbeheerder staat achter u met raad en daad. 10 uur per dag. Een proces als dit duurt langer dan 8 of 10 maanden. Vaak 1 of zelfs meerdere jaren. Toch proberen wij binnen twee jaar het traject te hebben afgerond.

De uitgavenbeheerder kan niet iedereen bedienen, wanneer er geen inkomen is, is er een WSNP van kracht: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Wat is dat: een uitgavenbeheerder?

Onze organisatie beheert al jaren de inkomen en uitgaven voor zakelijke cliënten.

Wat houdt dit precies in: 

Uw uitgavenbeheerder gaat een overeenkomst met u aan voor de periode van minimaal twee jaar en gaat proberen U van de administratieve problemen af te komen..

De tarieven voor het particulieren gedeelte: 

Gedurende het eerste jaar € 85,- per maand (incl. BTW).
Voor de eventueel daarop volgende jaren € 75,- per maand (incl. BTW) 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem dan gerust contact op met ons voor al uw vragen.